INGENI MEDI AMBIENT treballa pel Consorci de Residus i Energia de Menorca per a la recollida de l’oli vegetal usat. Actualment hi ha 54 contenidors específics per aquesta tipologia de residus a disposició dels ciutadans.

INGENI MEDI AMBIENT també s’encarrega de la recollida de l’oli vegetal usat de la Xarxa de Deixalleries de Menorca.

LOCALITZA EL TEU CONTENIDOR MÉS PROPER


COM PODEM RECICLAR DES DE CA NOSTRA? ÉS MOLT FÀCIL
Poder reutilitzar qualsevol envàs de plàstic buit de casa és una solució senzilla, pràctica i econòmica. Hi anam abocant l’oli ja emprat, amb l’ajuda de l’embut, i posteriorment, ben tancat, ho anam a dipositar al contenidor taronja.

L’EMBUT
Des d’INGENI MEDI AMBIENT i el Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca s’ofereixen uns embuts dissenyats específicament per facilitar el reciclatge de l’oli a casa. S’adapten als bòtils d’aigua i refrescs, així com a les garrafes d’aigua. Disposen de sistema de tancament i s’hi pot guardar el tap.
ANAU AL VOSTRE AJUNTAMENT A CERCAR UN EMBUT! ESTAN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ, SÓN GRATUÏTS!!

EL CONTENIDOR

Sistema segur:

 • Envasos fàcils d’abocar
 • Contenidor de plàstic ancorat al sòl
 • Contenidor interior estanc
 • Tancament de seguretat

Traçabilitat:

 • Contenidors numerats per conèixer la procedència de l'oli
 • Registre i pesatge de l'oli recollit en cada contenidor
 • Informació periòdica al Consorci de Residus i Energia de Menorca

Proximitat:

 • Contacte permanent amb l’Administració
 • Informació contínua del servei

Garantia ambiental:

 • L'oli recollit es recicla i es converteix en biodiésel
 • Els residus d'envasos es reciclen