En els darrers anys s’han realitzat estudis sobre la influència de l’oli vegetal usat en les aigües residuals i les seves conseqüències, tant per a la xarxa de clavegueram com pel medi ambient:

 • 1 litre d’oli contamina 1000 litres d’aigua
 • La majoria dels embussos en la xarxes de sanejament són provocats per l’oli que es tira pels desaigües, ja que s’adhereix al voltant de les canonades disminuint el seu cabal d'evacuació
 • L’oli de cuina és un producte orgànic, per tant, al ser abocat pels desaigües es converteix en aliment de rates, paneres, cucs, etc
 • La depuració d’oli en l’aigua és molt costosa, per tant, fa augmentar els costos econòmics del servei de depuració municipal
 • En canvi, l’oli de cuina pot ser reutilitzat, ja que és la matèria primera (després de ser tractat) per a la producció de biocombustibles, que contaminen un 80% menys que la resta de gasolines i petrolis per la seva baixa emissió de CO2.


Per tant, si reciclam l’oli de cuina usat:

 • Eliminem un residu contaminant
 • Millorem la reutilització de l’aigua depurada
 • Abaratim els processos de depuració de les aigües residuals
 • Reduïm la degradació i obstrucció dels sistemes de sanejament
 • Disminuïm la probabilitat de proliferació d’organismes vius a les xarxes de sanejament
 • Reduïm la dependència energètica amb l’exterior