C/ Dels Pagesos, 5 - POICI
07760 - Ciutadella de Menorca
Tel. 971381078
Mòbils. 669863397 / 650475951
Oferim els nostres serveis a tota l'Illa de Menorca