INGENI MEDI AMBIENT, neix l’any 2008 amb l’objectiu d’oferir un ampli ventall de serveis mediambientals al sector públic i privat:

  • Estudis d’impacte ambiental
  • Sistemes de gestió
  • Gestió de residus
  • Auditories
  • Educació ambiental
  • Agenda Local 21

L’any 2012, INGENI MEDI AMBIENT inicia un nou projecte amb l’objectiu principal de treballar en la recollida i reciclatge d’olis vegetals usats, i proporcionar el millor servei als seus clients, oferint tota la informació necessària per a la correcta gestió d’aquests residus.

Treballem pel Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca en la recollida i gestió dels contenidors de recollida selectiva d’oli vegetal usat situats a totes les poblacions de l’illa, i oferim un servei gratuït de recollida d’oli vegetal usat a establiments de restauració i comunitats de veïns.

A tal efecte, estem d’alta com a transportistes de residus no perillosos i gestors de residus del Govern de les Illes Balears, codi NIMA 0700006809.

Complim amb la normativa ISCC i treballem conjuntament amb l’empresa Residuos Alternativos de Catalunya SL.

Enllaç iscc: www.iscc-system.org/es